ศูนย์พักคอย

สารจากผู้อำนวยการ

ท่าน ผอ.บัณฑิต ยิ้มน้อย ได้จัดตั้งศูนย์พักคอย เพื่อเป็นศูนย์เฝ้าระวังและประสานงานสถานการณ์โควิด-19 ให้นักเรียนนักศึกษา ที่ออกฝึกประสบการวิชาชีพแล้วติดเชื้อโควิด-19 ได้ เข้าพักรักษาตัว ที่วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ