กิจกรรมงานทวิภาคี

post format icon
สถานประกอบการให้คำแนะนำนักศึกษาฝึกงาน

0
ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานประกอบการให้คำแนะนำนักศึกษาฝึกงาน
Posted on

post format icon
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 2/2564

0
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 2/2564
Posted on

post format icon
ส่งนักศึกษาฝึกงาน

1
ข่าวประชาสัมพันธ์
ส่งนักศึกษาฝึกงาน
Posted on

post format icon
สถานประกอบการให้คำแนะนำนักศึกษาฝึกงาน

0
ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานประกอบการให้คำแนะนำนักศึกษาฝึกงาน
Posted on

post format icon
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 2/2564

0
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 2/2564
Posted on

post format icon
ส่งนักศึกษาฝึกงาน

1
ข่าวประชาสัมพันธ์
ส่งนักศึกษาฝึกงาน
Posted on